SAK-26(2012) 橋脚名;浅山橋(あさやまばし S44.3/歩道部H12.3竣功)

 5年毎の写真へ SAK-26(2002)、SAK-26(2007)、SAK-26(2017)

              恩田川の橋から見た記録写真 TOPへ戻る  HOME(メニュー)へ戻る

  2012sak26u  
2012sak26L   2012sak26r
  2012sak26b