SAK-15(2012) 橋脚名;弁天橋(べんてんばし S46.6竣工)

 5年毎の写真へ SAK-15(2002)、SAK-15(2007)、SAK-15(2017)

              恩田川の橋から見た記録写真 TOPへ戻る  HOME(メニュー)へ戻る

  2012sak15u  
2012sak15L   2012sak15r
  2012sak15b